FREE SHIPPING ON ORDERS OVER €110

Humuszuur

Humuszuur is zuur dat zich in humus ontwikkelt doordat er onvoldoende zuurstof is voor het volledig afbreken van organische moleculen. Strikt genomen gaat het daarbij niet om een enkel zuur, maar om een klasse van kleine organische zuurmoleculen, die via zwakke bindingen samenhangen in grotere structuren.

Humuszuur is een van de oorzaken van de donkere kleur van humus. Samen met andere humusstoffen maakt het de humus geschikt als meststof. Het is niet duidelijk hoe deze functie precies werkt. Er is lang gedacht dat planten alleen heel eenvoudige moleculen konden opnemen waardoor verondersteld werd dat bacteriën in de grond de moleculen eerst verder afbraken. Tegenwoordig wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat planten wel degelijk rechtstreeks complexe moleculen kunnen opnemen. (more…)

Read More

HUMUS, HUMUSZUUR EN FULVINEZUUR

Humus bestaat uit twee organische stoffen: humuszuur en fulvinezuur.

Humuszuur heeft vele elementen gebonden zoals mineralen, spoorelementen en metalen. Humuszuur heeft ook zware metalen bij zich maar het is nog onbekend of deze in binding blijven en wat hiermee gebeurd in het lichaam.

Fulvinezuur is de transporteur. Alles wat humuszuur heeft gebonden transporteert de fulvinezuur door het lichaam. Fulvinezuur is vrij (ongebonden) molecuul en geeft op celniveau voedingsstoffen af en voert zware metalen en gifstoffen af vanuit de cel.

Vanuit de wetenschap weten we dat humus vervuilde bodem kan reinigen en verbeteren, dus het ruimt zware metalen op. (more…)

Read More

Een sterk immuunsysteem met Life Elixir Immuneshield

Fulvic acid is vrij vertaald fulvinezuur en is een vorm van humus zuren, oftewel ‘humic acid’. Fulvinezuur bezit een lager moleculair gewicht dan andere vormen van humuszuur, wat één van de kenmerken is waardoor het zich onderscheid van andere humic acids. Humus is het traag afbreekbare deel van een organische stof in de aardbodem en wordt gevormd door ontbinding van plantaardig en dierlijk materiaal. Het wordt vaak verward met het begrip compost, wat echter onjuist is, want laatst genoemde is een resultaat van een door mensen gecontroleerd ontbindingsproces en tegenstelling tot humusvorming, wat een natuurlijk proces is. Fulvinezuur onderscheid zich tevens van ander humuszuren door het hogere zuurstofgehalte wat aanwezig is.

Wat isFulvic Acid Complex en waar komt het vandaan? (more…)

Read More

Fulvinezuur: het zwarte gezondheidsgoud

Fulvinezuur is gebalde oerenergie

Fulvine zuur is een nog relatief onbekende stof. Het is een onderdeel van humus, dat ontstaat bij de vertering van planten door micro organismen.  Fulvinezuur is een bijzondere stof met buitengewoon veel positieve effecten op de gezondheid van mensen, dieren en planten.  Als je enkele druppels in water oplost heeft het een donkere kleur. Vandaar de naam ‘zwart gezondheidsgoud’. Vanwege de bijzondere, deels onverklaarde positieve werking wordt het wel een wonder van de natuur genoemd.

Wat is fulvinezuur


Fulvinezuur molecule

Plantenresten worden door micro organismen verteerd en omgezet in humus dat uit drie onderdelen bestaat: humine, huminezuur en fulvine zuur. In hetzelfde verteringsproces worden de voedingsbouwstenen verkleind tot oplosbare deeltjes die weer aan het fulvine zuur vast gaan zitten. Als het gaat om fulvinezuur bedoelen we eigenlijk de fulvinezuurmolecuul plus de geïoniseerde sporenelementen, -mineralen en andere voedingsstoffen. De omgeving waarin fulvinezuur ontstaat bepaalt de kwaliteit. Hoe zuiverder en voedingsstofrijker de planten zijn die tot humus worden verwerkt, hoe krachtiger de fulvinezuur is. (more…)

Read More

Wat zijn humussubstanties?

Humus is de bovenste laag van de bodem en is erg vruchtbaar. Het lijkt op compost, maar is verder verteerd dan compost. Doordat humus een verzameling van verschillende organische stoffen is wordt ook wel de verzamelnaam humus substanties gebruikt. Humus komt natuurlijk in het milieu voor in zowel de bodem (modder/turf, bruine kool, sedimenten) als in het water. De vorming van humus substanties gebeurd door de biodegradatie van dood organisch materiaal (planten en dieren resten), een proces dat humificatie wordt genoemd. Het is een proces dat zeer langzaam gaat, veel langzamer dan bijvoorbeeld de afbraak van planten en dierenresten waarbij compost wordt gevormd. Het duurt minimaal 6-12 maanden om een humusachtige substantie als compost te maken, maar in de natuur duurt de vorming van een humuslaag veel langer. Een humuslaag kan wel 40 miljoen jaar oud zijn. Een vuistregel over de kwaliteit is: hoe ouder hoe beter.

Humus substanties worden gekenmerkt door een hoog moleculair gewicht en de kleur die kan uiteenlopen van geel tot zwart. Humus substanties zijn de meest voorkomende organische macromoleculen in de natuur en hebben een hoog koolstofgehalte. Ze zijn een belangrijk onderdeel in de bodem, omdat ze een effect hebben op de fysische en chemische eigenschappen van de bodem en ze vruchtbaarheid van de grond verbeteren.

De drie componenten van humus
Humus substanties kunnen verdeeld worden in drie verschillende componenten, gebaseerd op hun oplosbaarheid;

Humuszuur: het component van humus dat niet oplosbaar is in water met een zeer lage pH waarde, maar wordt oplosbaar als de pH stijgt.
Fulvinezuur: het component van humus dat oplosbaar is bij elke pH waarde.
Humin: het component van humus dat onoplosbaar is in water bij elke pH waarde. (more…)

Read More

Shopping cart

0

No products in the cart.